REACH & RoHS

De lichtreclames van Armada Janse

Gevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen die bij blootstelling mogelijk een gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de mens. Tijdens werkzaamheden aan lichtreclames kunnen onze werknemers in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Armada Janse beheerst conform de wet- en regelgeving de risico’s van gevaarlijke stoffen volgens de EU-verordening REACH.

 

REACH

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het doel van REACH is om bij de productie en het gebruik van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau voor mens en milieu te waarborgen. De verantwoordelijkheid voor veilig werken met chemische stoffen verschuift met REACH naar het bedrijfsleven. Door REACH zal informatie beschikbaar komen over gebruikte stoffen en zal de communicatie over deze stoffen (van producent tot eindgebruiker) verbeterd worden.

 

 

 

RoHS

RoHS is een EU richtlijn die is opgesteld om het gebruik van schadelijke (zware) metalen terug te dringen. De afkorting RoHS komt van het Engelse en staat voor Restriction of Hazardous Substances oftewel beperkingen voor gevaarlijke stoffen. RoHS is gestart met het beperken van schadelijke metalen in huishoudelijke apparatuur, maar sinds 2011 uitgebreid naar alle elektrische apparaten, waaronder lichtreclames. De bedoeling van de richtlijn is het gebruik van zes stoffen ( lood, kwik, cadmium, chroom, PBB’s, PBDE’s) in de elektronische industrie te verminderen.

 

Bedrijven zijn zelf er verantwoordelijk voor dat de goederen voldoen aan deze richtlijn. Men moet hiervoor het stappenplan CE – markering volgen. Armada Janse maakt zowel voor- als tijdens het productieproces geen gebruik van de genoemde zes stoffen.

 

Hiermee voldoen alle producten van Armada Janse aan de daarvoor geldende CE-regelgeving binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie plus Zwitserland en Liechtenstein).

 

 

 

 

Terug naar overzicht