Technische survey

Onderdeel van een gedegen advies aan onze klanten is het in kaart brengen van de technische mogelijkheden voor het toepassen van bijvoorbeeld een lichtreclame. Dit kan op diverse manieren worden gerealiseerd. Eén van die manieren is een zogenoemde technische survey op locatie.

 

Tijdens een dergelijke technische survey worden alle relevante zaken bekeken die van invloed kunnen zijn op het ontwerp en wijze van monteren van een lichtreclame. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als bereikbaarheid met hoogwerkers en kranen, de ondergrond waarop gemonteerd dient te worden, de beschikbare ruimte en mogelijkheden op het gebied van elektrische voeding voor het element.

 

Op locatie worden duidelijke foto’s gemaakt, relevante maatvoering opgemeten en wordt tevens bekeken of er voldoende veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om de werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren. Aangaande dit laatste punt worden eventuele aanvullend te treffen veiligheidsmaatregelen bepaald om meegenomen te worden in het totale project.

 

Naar aanleiding van de verworven informatie kan een definitief voorstel met alle van belang zijnde technische aspecten worden opgesteld en verstrekt aan de klant. Op deze manier zijn alle uitgangspunten voor de betrokken partijen duidelijk en komt men niet voor onaangename verrassingen te staan gedurende de uitvoering van een project.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Armada Janse meten verankeringspunten
Armada Janse vaststellen kleur
Armada Janse foto's van locatie