Vergunningen

Waar veel mensen niet bij stilstaan is dat u voor het plaatsen van een lichtreclame-object op het eigen terrein of een gevelreclame tegen het eigen pand het bij veel gemeenten verplicht is een omgevingsvergunning aan te vragen. Gemeenten hanteren namelijk vaak een eisenpakket voor reclames.

 

Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij de desbetreffende gemeente of via een online omgevingsloket. Onderdeel van een dergelijke vergunningsaanvraag is het invullen van de benodigde formulieren met detailomschrijvingen, kadastrale plattegronden met positionering van de betreffende objecten en de bijbehorende technische tekeningen.

 

Iedere vergunningsaanvraag is anders. In de basis wordt een aanvraag conform de standaard richtlijnen ingediend, echter daarnaast gelden per gemeente vaak nog eigen specifieke richtlijnen. Deze richtlijnen vindt u terug in de welstandsnota van uw gemeente.

 

Wanneer de vergunningsaanvraag is ingediend, dient er rekening te worden gehouden met een standaard behandeltermijn van 8 weken. Tijdens deze 8 weken kan de gemeente om aanvullende gegevens vragen indien de aanvraag niet compleet is of wanneer men aanvullende details wenst te ontvangen. In een dergelijk geval mag de gemeente het behandelingstermijn verlengen.

 

Indien de gemeente positief oordeelt over de vergunningsaanvraag wordt de vergunning onder voorbehoud verstrekt en volgt er een formele bezwaartermijn van 6 weken. Indien na deze 6 weken geen bezwaren zijn aangetekend, van bijvoorbeeld omwonenden, wordt de vergunning onherroepelijk verklaart en mag de gevelreclame of het lichtobject daadwerkelijk gemonteerd worden op de locatie zoals is vastgelegd in de verstrekte vergunning.

 

Mede door de gestelde eisen en het lange behandeltermijn wordt het proces van vergunningsaanvraag vaak als tijdrovend beschouwd. Het bij de aanvraag volledig indienen van alle juiste informatie en technische documentatie is daarom van groot belang om het proces zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen.

 

Door het uitbesteden van vergunningsaanvragen bespaart u tijd, ergernis en vaak ook kosten. Infomeer daarom altijd naar de mogelijkheden…

 

 

 

 

Terug naar overzicht