Specialismen

Projectmanagement in optima forma

Armada Janse werkt volgens een projectmanagementmodel dat opgedeeld is in vijf opeenvolgende fasen:

 

Fase 1: Advies

Fase 2: Vormgeving en engineering

Fase 3: Productie

Fase 4: Montage en installatie

Fase 5: Evaluatie, service en onderhoud

 

Elk project wordt strak bewaakt en na elke fase vindt een evaluatie plaats. Dankzij de flexibele organisatie en het maatwerk dat Armada Janse biedt, bestaat ook de mogelijkheid om slechts enkele stadia van het projectmodel te doorlopen en deeltrajecten te laten uitvoeren.

 

Fase 1: Advies

Armada Janse heeft jarenlange ervaring op het gebied van de ontwikkeling en uitvoering van lichtobjecten. De voortdurende kennisontwikkeling staat garant voor een op maat gesneden, gedegen advies om tot het gewenste en meest onderscheidende resultaat te komen. De uitgangspunten worden helder vastgelegd zodat de opdrachtgever exact weet wat hij van Armada Janse mag verwachten.

Fase 1: Advies
Fase 1: Advies
Fase 1: Advies

Fase 2: Vormgeving en engineering

De eigen vormgevings- en engineeringsafdelingen vertalen de klantwens naar een creatief en technisch uitvoerbaar geheel. Hierbij wordt gewerkt met de meest moderne digitale hulpmiddelen, de beste materialen en slimste productietechnieken. Gedurende dit proces wordt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever gezocht naar de oplossingen die het best aansluiten bij de wensen.

Fase 2: Vormgeving en engineering
Fase 2: Vormgeving en engineering
Fase 2: Vormgeving en engineering

Fase 3 en 4: Productie, montage en installatie

Armada Janse benadert projecten integraal waardoor alle facetten in één hand liggen. Dat heeft grote voordelen. In het ontwikkeltraject wordt bijvoorbeeld terdege rekening gehouden met de productie en montagemogelijkheden. De beste garantie dat het project ook efficiënt realiseerbaar is. Armada Janse is projectverantwoordelijk en zorgt voor een feilloze uitvoering binnen de gestelde planning en het budget. Montage op grote hoogte, besturingssystemen van prijspylonen, aanvragen van vergunningen, funderingen, visualisaties van het project, technisch tekenwerk, het maken van prototypes? Dankzij het feit dat Armada Janse alle disciplines onder één dak heeft, wordt de klant compleet ontzorgd, zonder vervelende verrassingen achteraf.

 

Het beheersbaar houden van de operationele kosten van een lichtobject begint al in de ontwikkelfase. Materiaalgebruik, keuze van verlichting, uitvoering, het zijn allemaal aspecten die op de korte en lange termijn de kosten voor service en beheer beïnvloeden. Armada Janse levert duurzame, kwalitatieve oplossingen waar men jarenlang profijt van heeft. Uiteraard worden er duidelijke afspraken gemaakt over preventief onderhoud. De eigen storingsdienst, die snel en adequaat reageert mocht er onverhoopt iets defect raken, staat garant voor een jarenlang optimaal functioneren van de installatie.

Fase 3 en 4: Productie, montage en installatie
Fase 3 en 4: Productie, montage en installatie
Fase 3 en 4: Productie, montage en installatie

Fase 5: Evaluatie, service en onderhoud

Het beheersbaar houden van de operationele kosten van een lichtobject begint al in de ontwikkelfase. Materiaalgebruik, keuze van verlichting, uitvoering, het zijn allemaal aspecten die op de korte en lange termijn de kosten voor service en beheer beïnvloeden. Armada Janse levert duurzame, kwalitatieve oplossingen waar men jarenlang profijt van heeft. Uiteraard worden er duidelijke afspraken gemaakt over preventief onderhoud. De eigen storingsdienst, die snel en adequaat reageert mocht er onverhoopt iets defect raken, staat garant voor een jarenlang optimaal functioneren van de installatie.

Fase 5: Evaluatie, service en onderhoud
Fase 5: Evaluatie, service en onderhoud
Fase 5: Evaluatie, service en onderhoud