Onderhoud Schiphol

De reclamemasten op en rondom Schiphol en de grote lichtreclames op de wand voor de vertrekhal zijn voor menigeen bekend. Armada Janse verzorgt al vele jaren het onderhoud en de advertentiewijzigingen op deze imposante lichtreclame-uitingen.

 

Om er zorg voor te dragen dat de klanten van Schiphol Media optimaal zichtbaar zijn, voert Armada Janse maandelijks een onderhoudsronde uit voor alle in beheer zijnde elementen. Tijdens deze onderhoudsrondes wordt bij ieder element de technische staat bekeken van de behuizing, de reclamedoeken en de ledverlichting met bijbehorende elektronica.

 

Eventuele storingen of gebreken worden, al dan niet preventief, verholpen waardoor een optimale uitstraling ten alle tijden is gegarandeerd. Tevens verleent Armada Janse snelle service in geval van urgente storingen die verholpen dienen te worden.

 

Ook verzorgd Armada Janse het advies voor het op langere termijn in optimale conditie houden van deze elementen, waarbij kan worden gedacht aan vervangen van de ledverlichting of versleten onderdelen zodra dit van toepassing wordt. Zodoende heeft de klant een duidelijk beeld over de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op korte en langere termijn.

 

In overzichtelijke statusrapportages worden maandelijks per element alle relevante zaken uiteengezet zoals de huidige technische staat van de diverse onderdelen, uitgevoerde werkzaamheden en mogelijke toekomstige acties welke vereist zijn om het geheel in optimale conditie te houden.

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht